Wirtualne życie duchowe

Czy pośrednictwo Internetu umożliwiłoby anonimowy kontakt ze spowiednikiem, wyznanie swoich grzechów, wyrażenie żalu, postanowienia poprawy i przyjęcia pokuty?, zdecydowanie tak. Współcześnie komputer daje możliwość nie tylko przesyłania zapisanych informacji, ale także wizualnego i fonicznego kontaktu z osobą po drugiej stronie ekranu.

Kapłani negują tę formę spowiedzi argumentując także, że jest to niewystarczająca forma kontaktu interpersonalnego. Oczywiście nie można się nie zgodzić z zarzutem, że spowiedź za pomocą łącza internetowego będzie prowokowała do żartów i wygłupów.

Jednak ta forma wyznania swoich grzechów jest doskonałym rozwiązaniem dla osób przebywających za granicą, których znajomość języka obcego nie pozwala na swobodne formułowanie swoich myśli oraz, gdy znajdują się w kraju o odmiennej wierze.

Innym argumentem przeciwników spowiedzi przez Internet jest powoływanie się na tajemnice spowiedzi. Elektroniczne pośrednictwo wedle tej argumentacji miałoby zwiększać prawdopodobieństwo naruszenie tajemnicy spowiedzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że i obecnie może się zdarzyć, że postronna osoba zamontuje pluskwę w konfesjonale. Także teraz może zdarzyć się sytuacja, że ktoś nawet nieopatrznie będzie mimowolnym świadkiem spowiedzi.

Wprawdzie dziś nie ma możliwości spowiadania się przez Internet, ale nie ogranicza to nas w stawianiu pytania o taką możliwość. Również temat spowiedzi za pomocą rozmowy telefonicznej nie został poddany gruntownym rozważaniom. Można się spotkać z opiniami przedstawicieli Kościoła, że nie może być mowy o spowiedzi zarówno za pomocą Internetu jak i rozmowy telefonicznej, ponieważ nie jest to osobiste spotkanie pomiędzy kapłanem a spowiadającym.

Takie jednak stanowisko nie zabrania nam podejmowania dyskusji o samą możliwość takiego rodzaju spowiedzi. Nie możność jej wykonania nie wynika z samego sakramentu a z dyscypliny jak mu towarzyszy. Z tego łatwo wywnioskować, że jej zmiana czy złagodzenie otworzyłyby furtkę do zmian w tej dziedzinie.

Obecnie spowiedź jest zazwyczaj anonimowa, spowiednik zazwyczaj nie zna swojego rozmówcy, jest on dla niego tylko osobą, która wyznaje swoje grzechy. Sytuacja przedstawia się inaczej w małych miejscowościach, gdzie wszyscy zazwyczaj się ze sobą znają. Stąd też chętnie odwiedzają sąsiednie parafie lub spowiadają się u przyjezdnych księży.